Home RSS feed

 

Chifre i Shakespeare Mysteriet

Shakespeare Mysteriet

Boka Shakespeare Mysteriet av Søren Hauge handler om William Shakespeare, Francis Bacon og chifferteknikker benyttet på 15- og 1600-tallet, inkludert steganografiske metoder, altså skjult tekst.

Litt inn i kapittel 1 kom jeg over det jeg først trodde var typografifeil, hvor deler av teksten hadde en litt annen skrifttype enn resten. Etter hvert forstod jeg at forfatteren har tatt i bruk de omtalte kryptografiske metodene i egen bok.

Chifrene jeg oppdaget i boka er av typen Bacons bilitterære chiffer, hvor to skrifttyper brukes for å kode en beskjed.

Bacons bilitterære chiffer

Her er for eksempel chifferet på side 45:

Side 45

han var en del af den litterære kreds

hanvarendelafdenlitterærekreds
baaabaabbbaaaaabaabbaabbaaabaa
SHAUGE

Altså står det S. Hauge, forfatterens navn.

Sidetallene hvor disse chifrene opptrer er heller ikke tilfeldig valgt. Som boka forklarer kan man summere verdiene av bokstavene i et ord ved å sette A=1, B=2, osv. Navnet Bacon har f.eks. verdien 2+1+3+14+13=33. Side 53 og 157 har en prikk ved sidetallet.

Side 157

Her er alle kodene jeg har funnet:

SideKode
33Lys til din vej33=Bacon
45S. Hauge45=?
72K. PuggaardKirsten Puggaard har laget omslags-layout. 72=Puggaard
103Hjertets sprog viser vej103=Shakespeare
157Til rosenkorsets visdom157=Antall ord i To the Reader
277Global AlbadaBaklengs! 277=WilliamShakespeare+FrancisBacon

Albada
Side 107.

Organisten

Ekstrabonus: chiffer i boka Organisten av Erlend Loe og Petter Amundsen!

Organisten

OrGanisteN
babaaaaaab
WB

I denne boka er også sidetallet på side 399 endret til 993. Dette er en referanse til Shakespeares førstefolio hvor dette forekommer på den siste siden.

Hidden truth

Oppdatering 2013: Utfordring for leseren!

Hidden truth

Tags: cipher

Created on Tue, 17 Apr 2012 19:00

blog comments powered by Disqus