Home RSS feed

 

Punktliste mot datalagringsdirektivet

En oppsummering av problemene med datalagringsdirektivet slik jeg ser det:

Dette er selvsagt litt forenklet, men det må en punktliste nødvendigvis være. Finnes det flere punkter? Skriv gjerne en kommentar.

Tekst fra carlchristian.net (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License):

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Tags: datalagringsdirektivet, dld

Created on Wed, 05 Aug 2009 20:28

blog comments powered by Disqus