Home RSS feed

Tag: dld

Punktliste mot datalagringsdirektivet

Wed, 05 Aug 2009 20:28

En oppsummering av problemene med datalagringsdirektivet slik jeg ser det.

Tags: datalagringsdirektivet, dld