Home RSS feed

Tag: sannsynlighetsregning

Hvilket Flax-lodd er best?

Tue, 07 Apr 2009 17:07

Regner ut virkelige sannsynligheter og forventningsverdier.

Tags: sannsynlighetsregning, matte, flaxlodd